Skip to content

Onze risicomanagementfilosofie

Robuustheid creëren

Wij zien dat de robuustheid van een financiële instelling doorslaggevend is voor het realiseren van zijn doelstellingen. Financiële markten zijn inherent instabiel en kennen geregeld diepe crises. Gebrek aan robuustheid leidt ertoe dat tijdens een crisis de continuïteit van de instelling in gevaar komt, en dat het zijn toezeggingen niet kan nakomen. Daarom is alles wat wij doen gericht op het robuust maken van pensioenfondsen en verzekeraars.

In een onzeker en instabiel systeem

Financiële markten en financiële instellingen zijn ingewikkelde menselijke constructen. Ze bestaan en ontwikkelen zich dankzij onze enorme verbeeldingskracht en de talloze beslissingen die wij als mens doorlopend nemen. Maar de mens is geen feilloze en rationele machine. Wij stappen continu in cognitieve valkuilen: wij zijn bijvoorbeeld van nature overmoedig, kunnen niet omgaan met ambiguïteit en onzekerheid en zoeken altijd naar verklaringen met simpele causale verbanden. Zodoende creëren wij onze eigen, versimpelde versie van de werkelijkheid. Daarom denken we ook dat we financiële markten goed begrijpen en de ontwikkeling ervan kunnen voorspellen met een wiskundig model. Maar niets is minder waar: verbeelding, emoties en beslissingen van miljoenen individuen zorgen voor een instabiel en fundamenteel onzeker financieel systeem. In dat systeem onderschatten we consequent de gevaren die op de loer liggen.

Scenariodenken om met onzekerheid om te gaan

Bij Cardano accepteren wij de fundamentele onzekerheid waarin we leven. Samen met onze klanten brengen wij in kaart wat dit betekent en hoe zij zich ertegen kunnen wapenen. Zodat we beleid ontwikkelen dat leidt tot écht robuuste instellingen. Dit begint met scenariodenken.

Scenariodenken is een manier van denken en analyseren waarmee we loskomen van subjectieve overtuigingen over hoe de wereld werkt. We leunen niet meer op centrale aannames over hoe financiële markten ontwikkelen, bijvoorbeeld op de aanname dat de risicovrije rente beweegt naar zijn zogenaamde langetermijngemiddelde (‘mean reversion’). Wij ontwikkelen uiteenlopende scenario’s gebaseerd op een verscheidenheid aan aannames. We richten ons daarbij op de inhoudelijke verhaallijnen, de impact van de scenario’s op de financiële markten en de consequenties daarvan voor onze klanten; niet op de kans dat een scenario zich voltrekt.

Bepalend voor de mate waarin de scenario’s uiteenlopend zijn, is een diversiteit aan denken. Als individu kunnen we onze cognitieve valkuilen en onze diepgewortelde overtuigingen over de wereld niet omzeilen. Met elkaar kunnen we dat wel. Diversiteit aan denken zorgt ervoor dat fundamenteel verschillende visies aan de oppervlakte komen en een plek krijgen in het toekomstbeeld.

  • Wij zijn Cardano, risico- en pensioenspecialisten!

    Wij werken aan een robuust pensioensysteem dat vertrouwen geniet en rust genereert. Waarin mensen een goede oude dag hebben.

  • Samenwerken

    In de samenwerking met onze klanten bieden wij uitgebreide risicomanagementservice. Onze klanten profiteren van tientallen jaren ervaring en expertise op het gebied van financiële markten en het Nederlandse pensioen- en levensverzekeringsstelsel.