Skip to content

Diversiteit op de werkplek: “De juiste keuze.”

Bij Cardano is diversiteit & inclusie een belangrijke ondernemingswaarde, wat in grote mate verklaart waarom NOW: Pensions, lid van de Cardano Group, onlangs genomineerd was voor de ‘Purpose Awards EMEA 2021’ van PR Week in de categorie ‘Merkgestuurd’: Beste campagne voor gelijkheid en inclusie voor de video ‘Fair pensions for all’ (‘Eerlijke pensioenen voor iedereen’). Dit is een prestatie om trots op te zijn, aangezien de andere genomineerden grote bekende namen zijn zoals Nestlé, Starbucks en Sainsbury’s. Het is ook een enorm eerbetoon aan het campagnewerk dat NOW: Pensions heeft gedaan om het bewustzijn van de genderpensioenkloof te vergroten.

Kortom, Cardano heeft het principe zowel in woorden als in daden hoog in het vaandel staan. Dawn Thirley, HR-Directeur van Cardano Group, legt uit waarom. “Het is een echte prioriteit voor ons. Het is van cruciaal belang voor zowel de organisatie als onze prestaties. We geloven echter ook in diversiteit omdat het gewoon de juiste keuze is. We willen een divers personeelsbestand waarmee we onze klanten en de gemeenschappen waarvoor we werken vertegenwoordigen. En we willen ook een diversiteit aan ideëen; mensen die anders denken en nieuwe dingen ter tafel brengen. Dus hoewel we denken dat het onze prestatiecultuur zal helpen, willen we ook echt een verschil maken. Cardano is altijd een organisatie geweest die wordt gedreven door waarden en dit is gewoon een van onze kernwaarden. We willen ervoor zorgen dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen. Iedereen moet de kans krijgen om te floreren en haar of zijn potentieel te bereiken.

Aantrekkelijk voor potentiële werknemers

Uiteraard houdt de organisatie in de gaten wat er in de wereld om haar heen gebeurt en hoe het wordt gezien door potentiële werknemers. Dawn Thirley: “Nieuwe werknemers die bij ons willen komen werken moeten het gevoel hebben dat er een plek voor hen is bij Cardano. Het betekent dus echt het beste uit onze mensen halen. En voor mij persoonlijk gaat het erom dat iedereen het gevoel heeft dat hij of zij kan groeien, zich kan ontwikkelen en meer kan bereiken binnen de organisatie.”

Een gevoel van verbondenheid

“Dit gevoel van erbij horen (‘sense of belonging’) is iets dat voor ons echt interessant is. Het is prima om te streven naar een divers personeelsbestand, het is prima om mensen erbij te betrekken, maar ze moeten ook het gevoel hebben dat ze erbij horen. Ze moeten het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden, dat er naar hen geluisterd wordt, dat ze gehoord worden en dat ze een belangrijke rol spelen.”

Het versterken van het gevoel erbij te horen, van het gemeenschapsgevoel, is natuurlijk veel moeilijker geworden door de Covid-19-pandemie van het afgelopen jaar en de maatregelen die zijn genomen om deze te bestrijden. Een van de aspecten waar je gelijk aan denkt, is de praktijk van het thuiswerken (WFH). We kijken er naar uit om als teams weer bij elkaar te komen en samen te werken.

Van oudsher is de financiële dienstverlening natuurlijk niet de meest diverse werkomgeving. Zou het gewoon een voorbijgaande trend zijn vol holle frases en vakjes die wachten om te worden aangevinkt?

Dawn Thirley is het volledig oneens met deze stelling: “We willen echt het verschil maken. Het is iets waarvan we heel bewust vinden dat het meer moet worden gestimuleerd. De verandering vindt wel plaats, maar niet snel genoeg. We hebben het gevoel dat we deze ontwikkeling echt moeten versnellen.”

Bij de werving van nieuw personeel wordt vaak gesproken over mensen die ‘passen bij de cultuur’. We hebben meer interesse in een ‘culturele toevoeging’. Met andere woorden, voegt een nieuwe werknemer iets toe aan onze cultuur?

Aantrekkelijk voor potentiële werknemers

Uiteraard houdt de organisatie in de gaten wat er in de wereld om haar heen gebeurt en hoe het wordt gezien door potentiële werknemers. Dawn Thirley: “Nieuwe werknemers die bij ons willen komen werken moeten het gevoel hebben dat er een plek voor hen is bij Cardano. Het betekent dus echt het beste uit onze mensen halen. En voor mij persoonlijk gaat het erom dat iedereen het gevoel heeft dat hij of zij kan groeien, zich kan ontwikkelen en meer kan bereiken binnen de organisatie.”

Een gevoel van verbondenheid

“Dit gevoel van erbij horen (‘sense of belonging’) is iets dat voor ons echt interessant is. Het is prima om te streven naar een divers personeelsbestand, het is prima om mensen erbij te betrekken, maar ze moeten ook het gevoel hebben dat ze erbij horen. Ze moeten het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden, dat er naar hen geluisterd wordt, dat ze gehoord worden en dat ze een belangrijke rol spelen.”

Het versterken van het gevoel erbij te horen, van het gemeenschapsgevoel, is natuurlijk veel moeilijker geworden door de Covid-19-pandemie van het afgelopen jaar en de maatregelen die zijn genomen om deze te bestrijden. Een van de aspecten waar je gelijk aan denkt, is de praktijk van het thuiswerken (WFH). We kijken er naar uit om als teams weer bij elkaar te komen en samen te werken.

Van oudsher is de financiële dienstverlening natuurlijk niet de meest diverse werkomgeving. Zou het gewoon een voorbijgaande trend zijn vol holle frases en vakjes die wachten om te worden aangevinkt?

Dawn Thirley is het volledig oneens met deze stelling: “We willen echt het verschil maken. Het is iets waarvan we heel bewust vinden dat het meer moet worden gestimuleerd. De verandering vindt wel plaats, maar niet snel genoeg. We hebben het gevoel dat we deze ontwikkeling echt moeten versnellen.”

Dawn Thirly, Cardano Group HR Director

Cultuurtoevoeging

Dawn weerlegt snel elke suggestie dat diversiteit bij Cardano niet meer is dan het afvinken van een vakje door af en toe een cursus te volgen over onbewuste vooroordelen. “We zijn geen afvink organisatie. We worden gedreven door waarden. We doen het niet omdat het een doel op zich is.  We willen onszelf verantwoordelijk houden. Het gaat erom die cultuur van ‘iedereen telt mee’ echt te verankeren.”

“Men spreek bij werving van nieuw personeel vaak over ‘cultuurfit’. Maar een ‘cultuurfit’ betekent dat je ‘past’ en is eerder het tegenovergestelde van diversiteit. We hebben meer interesse in een ‘cultuurtoevoeging’. Met andere woorden, voegt een nieuwe werknemer iets toe aan onze cultuur?

Vermenging

Maar het gaat niet alleen om het binnenlaten van mensen. Het is ook een kwestie van ervoor zorgen dat mensen zich in alle stadia van hun loopbaan blijven mengen onder elkaar. Dawn Thirley: “Onderdeel van het gevoel erbij te horen is dat we mensen echt willen laten samenwerken aan projecten. We proberen voor afwisseling te zorgen en mensen erbij te betrekken.”

En dan de uiteindelijke resultaten. Zijn er tastbare voordelen te behalen met diversiteit wat betreft ondernemingsprestaties? Dawn Thirley: “Zeker, alle onderzoeken en bewijzen tonen aan dat diversiteit goed is voor financiële prestaties.  Ik denk dat het komt omdat je een bredere groep mensen hebt waaruit je kunt kiezen. De resultaten komen voort uit je rug toekeren van de situatie waarin iedereen vergelijkbare standpunten heeft. ”

Wederzijds uitsluiten?

In een brief aan de Financial Times suggereerden twee recruiters onlangs dat diversiteit en competentie elkaar wederzijds uitsluiten. “Dat geloof ik niet. Allereerst denk ik dat er genoeg competente vrouwen en diverse kandidaten zijn. Ik denk ook dat we juist daarom kijken naar het horen bij de hele groep. Het gaat niet om het behoren bij een specifieke groep. Het gaat erom dat iedereen erbij hoort, want ik denk dat je wilt dat iedereen zich onderdeel van de organisatie voelt. Er is natuurlijk wel een lat voor alle vormen van werving. Je werft niet zomaar iemand omdat die toevallig aan het diversiteitscriterium voldoet. Je moet ervoor zorgen dat je een pijplijn van kandidaten hebt.”

Gevoel van waardering

“Je hoort veel mensen zeggen dat ze een stem aan tafel willen hebben, maar als je een stem aan tafel hebt maar niemand luistert, dan is dat niet echt een tafel waar je aan wilt zitten. Samenvattend: mensen willen het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd. Voor mij gaat het erom dat mensen het gevoel hebben dat ze goed worden behandeld en zich gewaardeerd voelen bij Cardano. Ze voelen zich hier thuis. Ze zijn hier omdat wij hun talent herkennen en ze een toekomst bij ons hebben.”

“Weet je, mensen willen echt het verschil maken. Ze willen bij een organisatie werken waar ze trots op zijn, omdat ze vinden dat de organisatie een hart heeft en echt wordt gedreven door waarden.”