Skip to content

Ons plan van aanpak voor de klimaatcrisis

Duurzaamheid was altijd al een belangrijke pilaar van onze bedrijfscultuur en de manier waarop wij ondernemen. Duurzaamheid is ons uitgangspunt. Wij beleggen duurzaam omdat dit de juiste keuze is.

De wereldeconomie staat voor de grootste fundamentele uitdaging ooit: de klimaatcrisis. Hiermee doelen we op de opwarming van de aarde en de daaruit voortvloeiende toename van het aantal extreme weersverschijnselen als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

Ondanks dat recentelijk flinke stappen zijn gezet, blijft het optreden van overheden om de klimaatcrisis te bestrijden tot nu toe onder de maat. Klimaatverandering is inmiddels een welbekend en goed geïntegreerd concept binnen de financiële markten. Het is een financieel risico vanwege de transitie- en klimaatgerelateerde risico’s, alsook een investeringsverplichting omdat de manier waarop we kapitaal aanwenden de klimaatdoelstellingen ondersteunt of belemmert.

Hieronder lees je in het kort onze aanpak.