Skip to content

De whitepaper ‘Ons Pensioen: de grote oversteek’ in beeld

Bekijk en luister hier onze videoserie waarin we onze visie delen op de pensioentransitie.

Om de ingewikkelde materie uit de whitepaper “Ons Pensioen: De grote oversteek” inzichtelijker te maken volgen we een fictief pensioenfonds en drie van hun – eveneens fictieve – deelnemers. Met scenario’s geven we je inzicht in de grote vraagstukken en de gevolgen voor jouw deelnemers van de te maken keuzes. Inclusief praktische en technische uitwerkingen.

 •  

  Aflevering 3: Renterisico's afdekken

  Ook in de nieuwe premieregelingen wil je renterisico’s afdekken, zodat een fonds pensioenen in de toekomst kan blijven uitkeren. Bekijk de 3e aflevering van onze videoserie over ‘Ons Pensioen’. Hierin vertelt Roel Mehlkopf over hoe het voor de deelnemers Julia, Maya en Olivier verschillend is ingericht.

 •  

  Aflevering 4: Inflatierisico's over het hoofd gezien

  Forse vermindering van koopkracht door inflatie lijkt in de nieuwe concept Pensioenwet over het hoofd gezien, terwijl dat een groot risico kan zijn voor de deelnemers van pensioenfondsen. Bekijk in deze aflevering hoe Pim van Diepen uitlegt wat ‘Ons Pensioen‘ heeft gedaan om die risico’s te beperken en de koopkracht van deelnemers te behouden.

 •  

  Aflevering 5: Beschermings- en overrendement

  In de 5e aflevering van onze videoserie vertelt Noortje de Beijer, over het beschermings- en overrendement van het fictieve pensioenfonds ‘Ons Pensioen’. Wat heeft ‘Ons Pensioen’ gedaan om de risico’s van de renteontwikkeling te beperken door middel van de flexibele afdekkingspercentages?

 •  

  Aflevering 6: Solidariteitsreserve

  In deze aflevering over het fictieve pensioenfonds ‘Ons Pensioen’ gaan we in op het solidariteitsreserve, het collectieve vermogen van het nieuwe pensioencontract. Roel Mehlkopf vertelt over de visie van Cardano en hoe deelnemers Julia, Maya en Olivier hier in gelijke mate van kunnen profiteren.

 •  

  Aflevering 7: Invaren

  Wel of niet invaren? In deze video legt Noortje uit welke keuzes ‘Ons Pensioen’ nog moet maken wanneer ze in principe kiezen om in te varen. En wat voor invloed dit heeft op de pensioenuitkering van de deelnemers Julia, Maya en Olivier.