Skip to content

Wij zijn Cardano, risico- en pensioenspecialisten!

Wij geloven in een rechtvaardige samenleving waarin ons financieel systeem bijdraagt aan de kwaliteit van leven. In een irrationale, onzekere wereld met een financieel systeem dat geregeld op hol slaat, voelen wij ons verantwoordelijk om te waken over andermans geld. We helpen daarom het vermogen voor een goede oude dag van mensen veilig te stellen. Dit doen we door ongewilde en onbeloonde risico’s uit te roeien en juist risico’s te omarmen die nodig zijn om mensen en de samenleving weerbaarder te maken.

Dat is onze missie. Dat is wat ons drijft.

  • Onze risicomanagementfilosofie

    De mens is geen feilloze en rationele machine. Daardoor onderschatten we consequent de gevaren die op de loer liggen. Met scenariodenken proberen we de gevaren in kaart te brengen en onze klanten weerbaar te maken.

  • Financiële risico’s afdekken

    Wij implementeren de risicoafdekkingsstrategie en elimineren zo ongewenste en onbeloonde risico’s. Hiervan vormt renterisico de belangrijkste. Inflatie-, aandelen- en valutarisico zijn andere risico’s die vaak onderdeel zijn van de afdekkingstrategie.